Volito - en del av samhället

I över tjugo år har Volitogruppen byggt sina affärsrelationer och sina verksam-
heter på ett antal gemensamma och orubbliga grundpelare. För oss går vägen till framgång via varaktiga och ömsesidigt goda relationer. Vi grundar varje beslut och varje agerande på långsiktighet och stark ansvarskänsla. Förtroendekapitalet är vår starkaste tillgång.

Genom åren har vi haft förmånen att nå stora framgångar. Med samma grund-
pelare som i verksamheten försöker vi därför att på olika sätt ge tillbaka. Bland annat stödjer vi företagare med kloka idéer, sponsrar idrottande ungdomar och hjälper människor i utsatta situationer att påverka sin framtid.

Här presenterar vi några exempel på Volitos samhällsengagemang.

UPPSTART MALMÖ GER ENTREPENÖRER VÄXTKRAFT
Uppstart Malmö är en stiftelse som stöttar entreprenörer i uppbyggnaden av verksamheter som i sin tur kan skapa ytterligare arbetstillfällen. Stiftelsen erbjuder dels kostnadsfri rådgivning och dels möjlighet till investeringskapital från erfarna entreprenörer och företagsledare i Malmö.

Uppstart Malmö har fokus på områden med särskilt hög arbetslöshet, men erbjuder stöd till alla sorters branscher och verksamheter. Stiftelsen bildades på initiativ av affärsmannen Dan Olofsson och har knutit till sig ett flertal av regionens namnkunniga entreprenörer och företag. Stiftelsens investerare har åtagit sig att tillföra 30 miljoner kronor under tre år. Målet är att skapa 1 000 nya arbetstillfällen.

AB Axel Granlund har genom Uppstart Malmö engagerat sig i Nablus Mejeri, ett lokalt familjeföretag som tillverkar ostar och delikatesser enligt traditioner som härstammar från den palestinska staden Nablus.