Volito - en del av samhället

I över tjugo år har Volitogruppen byggt sina affärsrelationer och sina verksam-
heter på ett antal gemensamma och orubbliga grundpelare. För oss går vägen till framgång via varaktiga och ömsesidigt goda relationer. Vi grundar varje beslut och varje agerande på långsiktighet och stark ansvarskänsla. Förtroendekapitalet är vår starkaste tillgång.

Genom åren har vi haft förmånen att nå stora framgångar. Med samma grund-
pelare som i verksamheten försöker vi därför att på olika sätt ge tillbaka. Bland annat stödjer vi företagare med kloka idéer, sponsrar idrottande ungdomar och hjälper människor i utsatta situationer att påverka sin framtid.

Här presenterar vi några exempel på Volitos samhällsengagemang.

St. Hannibal Multi-Level School

I början av 1990-talet besökte Jan-Eric Österlund Manila i Filippinerna och lärde känna den katolska prästen Fader Nip. Fader Nip arbetade för Rogationistfädernas kyrka, en församling inom Katolska kyrkan som bedriver arbete till förmån för barn från de fattigaste och mest utsatta områdena i Manila.

STOR FATTIGDOM
Tillsammans med Fader Nip besökte Jan-Eric Österlund ett av slumområdena strax utanför Manila. Här lever människorna i enorm fattigdom, i gyttjiga gränder bland bräckliga hus byggda av upphittad korrugerad plåt, plast och brädbitar. De värst drabbade bor nära den förorenade floden som rinner genom Manila. Varje gång floden stiger tar husen in vatten och människorna tvingas fly till den närliggande kyrkan tills vattnet sjunker undan.

Barnen måste hjälpa till med familjeförsörjningen. De går på soptippen och letar efter mat till familjen, och efter saker att sälja på gatan. Ibland är barnen familjens enda försörjning. Många män och fäder sitter fast i missbruk och kvinnorna måste se efter barnen. Kriminalitet, missbruk, våld och övergrepp tillhör barnens vardag.

SKOLAN GRUNDAS, FAMILJEN GRANLUND ANSLUTER
Människornas situation gjorde stort intryck på Jan-Eric Österlund som tillsammans med Fader Nip utvecklade församlingens soppköksverksamhet till att också omfatta undervisning för barnen.

Några år senare anslöt familjen Granlund till projektet och gemensamt byggde man upp St. Hannibal Multi-Level School, en Primary School för cirka sextio barn i Paranaque City, Manila.

Skolgången är komplett och utöver studier och undervisningsmaterial ingår bland annat kläder, måltider, hälsovård och tandvård. Verksamheten finansieras idag genom stiftelsen St. Hannibal Multi-Level School Foundation, som bildades 2002. Stiftelsen stödjer även ett femtontal elever genom high school och universitetsstudier. Sedan starten har ett stort antal studenter tagit sin examen, och många har fortsatt att vidareutbilda sig med stöd från kyrkan och donatorerna.

ALLA DONATIONER GÅR DIREKT TILL UTBILDNINGSVERKSAMHETEN
Samtliga av stiftelsens donationer går direkt till studenterna och eleverna, bland annat i form av böcker, mat, uniformer och lärarlöner. All administration sköts ideellt av Rogationistfädernas kyrka.

Studenterna är under studietiden och efter sin examen behjälpliga med att stödja och att vara goda förebilder för de yngre barnen i de skolor som administreras av Rogationistfädernas kyrka.

Skolans personal tillsammans med en socialarbetare sköter uttagningen av eleverna genom hembesök och samtal med familjerna. Av erfarenhet vet man att det är av vikt för studieresultaten att föräldrarna prioriterar barnets utbildning, stödjer dem under studietiden och är delaktiga i arbetet kring barnen i skolan.

För att förbättra barnens hälsa görs regelbundna hälso- och tandkontroller av läkare och tandläkare som utbildats av stiftelsen.

NÄRA RELATIONER
Medlemmar ur donatorfamiljerna har återkommande möjlighet att besöka Manila. Bland annat träffar de eleverna på skolan och i deras hem, deltar i uppvisningar och undervisning, bekostar skolutflykter och bjuder på restaurangbesök. Genom besöken ökas förståelsen för elevernas och deras familjers livssituation samtidigt som stiftelsens arbete kan följas på nära håll.

Vill du veta mer om utbildningsverksamheten i Manila, eller göra en donation, hör av dig till
Ann-Christin Nilsson på 040-660 30 07 eller ann-christin.nilsson@volito.se

VÄLKOMMEN MED DIN GÅVA!

BG:837-0264