Volito - en del av samhället

I över tjugo år har Volitogruppen byggt sina affärsrelationer och sina verksam-
heter på ett antal gemensamma och orubbliga grundpelare. För oss går vägen till framgång via varaktiga och ömsesidigt goda relationer. Vi grundar varje beslut och varje agerande på långsiktighet och stark ansvarskänsla. Förtroendekapitalet är vår starkaste tillgång.

Genom åren har vi haft förmånen att nå stora framgångar. Med samma grund-
pelare som i verksamheten försöker vi därför att på olika sätt ge tillbaka. Bland annat stödjer vi företagare med kloka idéer, sponsrar idrottande ungdomar och hjälper människor i utsatta situationer att påverka sin framtid.

Här presenterar vi några exempel på Volitos samhällsengagemang.

I början av 1990-talet mötte affärsmannen Jan-Eric Österlund den katolske prästen Fader Nip i Manila i Filipperna. I Fader Nips församling, Rogationsfädernas kyrka, fanns ett stort engagemang för utsatta barn från de fattigaste områdena i Manila. Barnens situation gjorde stort intryck på Jan-Eric Österlund som tillsammans med Fader Nip startade undervisningsverksamhet för barnen.

Några år senare anslöt familjen Granlund till projektet och gemensamt har man byggt upp St. Hannibal Multi-Level School, en Primary School för cirka sextio barn i Paranaque City, Manila.Skolgången är numera komplett och utöver studier och undervisningsmaterial ingår bland annat kläder, måltider, hälsovård och tandvård. Verksamheten finansieras genom stiftelsen St. Hannibal Multi-Level School Foundation, som även stödjer ett femtontal elever genom high school och universitetsstudier. Sedan starten har ett stort antal studenter tagit sin examen, och många har fortsatt att vidareutbilda sig med stöd från kyrkan och donatorerna.

Nu har du möjlighet att stödja St. Hannibal Multi-Level School Foundation – och erbjuda en bättre framtid för Manilas unga. Även små bidrag gör stor skillnad. För ett barn kostar en veckas skolgång, inklusive ett mål mat per dag, 62 kronor.

För ytterligare information om utbildningsverksamheten i Manila, läs gärna vidare, eller hör av dig till
Ann-Christin Nilsson på 040-660 30 07 eller ann-christin.nilsson@volito.se

VÄLKOMMEN MED DIN GÅVA!

BG:837-0264